Il testo della Afedersýn

Artista:Tag: Afedersýn Testi gratuiti , Lyrics download, youtube video of Afedersýn
Testi tradotti disponibili in: English       中国       Português       Deutsch       日本       Español      

Il testo della Afedersýn

Her gün, yeni birþeylerden vazgeçiyorum
Dün de canýmdan vazgeçtim, sonuna kadar
Deðersin, her bir saat yeniden ölsem de
Kaldý ký, ben kimim ki ölmüþüm kalmýþým

Afedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykýrýrým `isteyenin bir yüzü kara`
`Vermeyenin nur olsun` böyledir bizde

Öyle bir yaþamak ki, ne türlüdür sorma
Uzakta yasamak, yakýnlardan yakýn
Þimdi, bir tek þey kalmýþ becerebildiðim
Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde


Commenti

Afedersýn I testi sono di proprietà dei rispettivi artisti, scrittori ed etichette. Questi testi sono forniti solo a scopo eduacational. Si prega di acquistare il brano se vi piacciono.